≡ Menu

Cập nhật dự án Bcons Garden 18/01/2021

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 18 tháng 01 năm 2021. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 21 Block C

  • Thông tin khách hàng