Chào mừng bạn đến với trang điều khoản dịch vụ của Bcons Real!

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng các dịch vụ của Bcons Real Estate sẽ được coi là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

Điều khoản sử dụng

Các dịch vụ của Bcons Real Estate chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc phi pháp đều bị cấm.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, tài liệu và thông tin khác được đăng tải trên trang web của chúng tôi là tài sản của Bcons Real Estate và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Việc sao chép, sử dụng hay phân phối các nội dung này mà không có sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm bản quyền.

Quyền hạn của chúng tôi

Chúng tôi có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ của mình cho bất kỳ ai mà không cần giải thích. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật hoặc theo yêu cầu của bạn.

Trách nhiệm pháp lý

Bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết bằng cách trọng tài theo Quy tắc UNCITRAL và Luật pháp Việt Nam.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại doanh nghiệp, mất lợi nhuận hay mất dữ liệu nào khác do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi gây ra.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi sẽ luôn hoạt động một cách liên tục và không bị gián đoạn hoặc lỗi. Chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện dịch vụ này bất cứ lúc nào và mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này được đăng tải sẽ được coi là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về trang điều khoản dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: bconsrealestate@gmail.com hoặc số điện thoại: 0764364462.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của Bcons Real. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được coi là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.