≡ Menu

đại hội cổ đông

Bcons tổ chức đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2021.

Sáng ngày 20/03/2021, Công ty Cổ Phần Đầu Tư xây dựng BCONS tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 tại Tòa nhà BCONS Tower II với sự tham dự của 63 cổ đông đại diện sở hữu cho 32.716.583  cổ phần, đạt tỷ lệ 99.06 % tỷ lệ biểu quyết. Năm 2020, [...]