≡ Menu

Thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Miền Đông số 66.

Ngày 05 tháng 02 năm 2021. Bộ xây dựng Tổng Cục Phía Nam đã ra văn bản nghiệm thu hoàn thành công trình dự án Bcons Miền Đông.

Dự án đã đủ điều kiện đi vào vận hành và sắp tới sẽ là nơi an cư của hàng ngàn cư dân.

  • Thông tin khách hàng